Speciální projekty

Speciální projekty, které propojují právo s dalšími oblastmi jako jsou finance, interní procesy či IT systémy, máme rádi a pokaždé jsou pro nás výzva. 

Které projekty aktuálně řešíme? 

Hlavní téma naší činnosti je aktuálně zákon o distribuci pojištění a zajištění, který do českého právního řádu implementuje evropskou Insurance Distribution Directive, neboli IDD. 

Pro naše klienty - pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatele - zajišťujeme jak analýzu dopadů, tak právní služby související s implementací, řadu implementací pro naše klienty i projektově řídíme. 


Kterých speciálních projektů jsme se účastnili v minulosti? 

Spuštění byznysu v neživotním pojištění v Rumunsku a Bulharsku

  • aktuálně pomáháme spustit našemu partnerovi - nadnárodní pojišťovací skupině, spustit pojišťovací byznys s lokálními distributory v  Rumunsku a Bulharsku

Vývoj webového (front-end) systému na úpis pojištění

  • měli jsme, ještě jako zaměstnanci, na starosti celý projekt vývoje webové aplikace na úpis pojištění, u celého projektu jsme zajišťovali byznys analytickou část, právní část a interní projektové řízení 

Vývoj interního systému na správu pojištění a obchodní sítě

  • stejně jako u webového systému, i zde jsme, ještě jako zaměstnanci, měli na starosti celý projekt vývoje interní aplikace na správu pojištění a obchodní sítě, u projektu jsme zajišťovali byznys analytickou část, právní část a interní projektové řízení

Implementace nového občanského zákoníku

  • v tomto projektu jsme byli zodpovědní za vyhotovení analýzy dopadů na všechny činnosti pojišťovny, implementaci jsme projektově řídili a většinu úkolů i sami realizovali

Spuštění byznysu v neživotním pojištění v České republice

  • byli jsme u toho, když náš klient vstoupil na trh s neživotním pojištěním v ČR a pomáhali jsme mu celý byznys rozjíždět

Spuštění byznysu v neživotním pojištění na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku

  • našim klientům jsme pomáhali vstoupit na trh s neživotním pojištěním na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku