Náš tým

Mgr. Marika Čupa, advokát

Marika dokončila magisterské studium v roce 2004, v pojišťovnictví pracuje od roku 2003, z čehož 9 let pracovala v pojišťovně na různých vedoucích pozicích, poslední roky působí jako advokát.  Specializuje se na distribuční modely B2B i B2B2C, zajištění, projekty a launch pojišťovacího byznysu v nových zemích. Má bohaté zkušenosti s pojišťovacím byznysem v ČR, na Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Pomáhá klientům při nastavení compliance procesů a při kontrolách ze strany České národní banky. Miluje propojení práva, obchodu, procesů a IT systémů. 

Mgr. Petr Vitha, advokát

Petr dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2015. V oboru pojišťovnictví a pojišťovacího práva pracuje již od roku 2011 se specializací na pojištění, soupojištění a zajištění jak v retailu, tak korporátu v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska. Mezi jeho agendu patří zejména právní podpora obchodních aktivit, vyjednávání s partnery, příprava smluvní dokumentace, compliance, korporátní právo, vymáhání pohledávek a real estate agenda.

Mgr. Ráchel Tošnerová, PhD., advokát

Ráchel vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala studijní pobyty na univerzitách v Mnichově, Miami a Madridu. Jako advokátní koncipientka se věnovala zejména právu obchodních společností a právu duševního vlastnictví. Jako asistentka soudce u Městského soudu v Praze získala zkušenosti s civilní agendou a procesní stránkou práva, během doktorského studia se pak věnovala alternativnímu řešení sporů, zejména mediaci. Pojišťovnictví se věnuje od roku 2017 a díky své perfektní znalosti němčiny se zaměřuje zejména na rakouský trh.

Tereza Bezoušková

Tereza v současné době dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se soustředí na soukromoprávní odvětví, zejména oblast obchodního a občanského práva. V minulosti působila jako asistentka v notářské kanceláři, kde se věnovala dědické a obchodněprávní agendě a též spolupracovala se společnostmi pořádajícími právní konference a semináře. Kromě pomoci s právní agendou se Tereza v naší kanceláři zaměřuje jako office manager na její bezproblémový chod a na oblast HR.

Bc. Šárka Beránková

Šárka dokončila studium bakalářského stupně na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2018. Nyní navázala magisterským studiem na stejné univerzitě v oboru Veřejná správa. V oblasti práva se pohybuje od roku 2016, kdy se začala podílet na pořádání právních konferencí. V naší kanceláři pomáhá s administrativní agendou a financemi.